คุณปกรณ์ บุญฤทธิ์ธงไชย
กรรมการผู้จัดการลิปซ์ กรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

Education

  • ปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประสบการณ์

  • 2544-2545 : William Calomiris Company DC. USA / Interior Designer Internship
  • 2545-2554 : BARAMIZI Company BKK THAILAND / MD & Co-Founder, ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, PM งานรับเหมาตกแต่งภายใน, ออกแบบ Brand & Corporate identity Design
  • 2554-2555 : PROUD9 Company BKK THAILAND / MD & Co-Founder, ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, PM งานรับเหมาตกแต่งภายใน, ออกแบบ Brand & Corporate identity Design
  • 2555-2557 : Together PLUS Company BKK THAILAND / Co-Founder, Network Marketing Strategy & Sale Trainer, กรรมการและที่ปรึกษาการตลาดและสร้าง Brand
  • 2557-ปัจจุบัน : DURIAN CROP Company BKK THAILAND / Co-Founder
  • 2560-ปัจจุบัน : LIPZ GROUP Company BKK THAILAND / Co – Co Founder บริหารงานและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ BRAND STRATEGY