ธันยาภัทร์ พิพัฒน์ทนาการ “แบม”
พิธีกร

Education

 • จบปริญญาตรี จาก ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (JC)

ประสบการณ์

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงข้อกำหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดทำแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ "Smart Eco : Together We Are One
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 • งานสัมมนา ZERO TOLERANCE "กรมทางหลวงชนบท ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2562
 • งานวันต่อต้านการทุจริตของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2562
 • Dapper innovation collection 2019
 • Dapper innovation collection 2018
 • แถลงข่าวสัมภาษณ์พิเศษ คุณเชียร์-ฑิฆัมพร/คุณการ์ตูน-นันท์ฐณิชา...”Chame’ ฉลองครบรอบ7ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 ด้วยแคมเปญ แจกหนัก แจกจริง ลุ้นโชค2ชั้น”
 • แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ”Smart City Smart Solution...Startup Development“ ภายใต้โครงการ..Innovation Hubs.. เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 • แถลงข่าว “โครงการจุดประกายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP IGNITE)
 • งานประกวด “Most’s Innovation Otop Awards 2018"
 • งานสัมมนา "รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ร่วมใส่ใจการตรวจสอบอาคาร" โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
 • งานสัมมนาวิชาการ "ร่วมฟัง ร่วมคิด กำหนดทิศธุรกิจรับสร้างบ้าน" โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • งานแถลงข่าวและประชุมร้านค้า โครงการสวนลุมไน๊ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก
 • สัมมนา การจัดการมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • สัมมนา การจัดการคุณภาพอากาศ ภาคประชาสัมคม โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • สัมมนา การจัดการและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมือง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • สัมมนา การจัดทำบัญชีการระบายสารมลพิษทางอากาศ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • สัมมนา การจัดการคุณภาพอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร