ดร.ศรัญญา เสนสุภา
CCO-CO Founder
บริษัท ดูเรียน คอร์ปอเรชัน

EDUCATION

 • ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์วิชาเอกชีววิทยาวิชาโทเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA, Assumption University (ABAC
 • ปริญญาเอก Ph.D. Universal Ministries of King's College, USA

ประสบการณ์

 • ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานมูลนิธิพลังแห่งรัก ดูแลช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาส
 • วิทยากรรับเชิญจากภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
 • วิทยากร รายการ "Money Channel"  เรื่องการเตรียมตัวตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • วิทยากร รายการ "Smart SME"  เรื่องการเงินการบัญชี
 • วิทยากรงานสัมมนา “ดิ่งการตลาดพิฆาตเศรษฐกิจ”
 • วิทยากรงานสัมมนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   เรื่อง Crowdfunding
 • วิทยากรงานสัมมนาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
 • วิทยากรงานสัมมนา Fund For Success"  การเตรียม Pitch Deck ให้กับลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   (SME Bank)