อภิทาน ลี

EDUCATION

 • 2004 - Master of Science in Design (Design Research), Arizona State University, USA
 • 2000  - Bachelor of Architecture (Industrial Design), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

PROFILE

อาจารย์อภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งและ ที่ปรึกษาบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน ประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และ การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่สำหรับบริษัทหลายแห่งทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ รวมถึง SMEs เพื่อยกระดับบริษัทสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้ก้าวไปสู่อีกระดับด้วยโซลูชั่นนวัตกรรมที่ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้และยั่งยืนในเวทีระดับโลก

ผลงาน

 • ออกแบบเครื่องใช้ในบ้าน, บรรจุภัณฑ์, สินค้ากีฬาสำหรับลูกค้า
 • จัดการโครงการออกแบบสำหรับในร้านเพื่อเปิดตัว ORANGE เครือข่ายการสื่อสารในประเทศไทย
 • พัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับ SAMART PLC
 • ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D สำหรับ YSS (THAILAND) CO. LTD.
 • กลยุทธ์การวิจัยเชิงนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบแห่งประเทศไทย
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบสำหรับศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบแห่งประเทศไทย
 • การพัฒนานโยบายศูนย์ออกแบบสำหรับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับ BARA WINSOR CO., LTD.
 • ออกแบบวิจัยและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาร้าน 7-11 ประเทศไทย
 • การนำระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ไปใช้กับ THAI SPORTS CO., LTD