ขยายเครือข่าย ผู้เข้าร่วมงาน

Business matching on your demand.
เชื่อมต่อความสนใจ กระจายคอนเนกชัน ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล และแนะนำเจ้าของธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจกับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ของงาน

การส่งคำเชิญผ่านอีเมล

เมื่อเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าพบพาร์ทเนอร์ที่ถูกใจ สามารถส่งคำเชิญเพื่อเชิญอีกฝ่ายเข้าสู่การสนทนาได้ โดยคำเชิญจะถูกส่งไปทางอีเมลที่แต่ละคนได้ลงทะเบียนไว้

การสนทนาส่วนตัว

หากพาร์ทเนอร์ที่ได้รับคำเชิญตอบรับกลับมา ทั้งสองฝ่ายสามารถสนทนาผ่านห้องแชตส่วนตัวของระบบได้ 

บริการจัดสถานที่ประชุม

กรณีที่ต้องการสถานที่จัดประชุมเพื่อพูดคุยเพิ่มเติม เรามีบริการจัดหาสถานที่ พร้อมอาหาร-เครื่องดื่ม และล่ามแปลภาษา เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น

การแจ้งนัดหมายผ่านระบบ

ไม่พลาดการนัดหมายครั้งต่อไป ด้วยระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผลการจับคู่ธุรกิจ

ส่งผลวิเคราะห์การจับคู่ทางธุรกิจให้กับเจ้าของงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อๆ ไป